Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Indien u bent aangesloten bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben, krijgt u de zorg bij ons vergoed, met uitzondering van het eigen risico.

Wij hebben voor 2024 geen contracten met labels, die vallen onder CZ, ONVZ of Zorg en Zekerheid (nog in onderhandeling). In dat geval is er sprake van ongecontracteerde zorg. Onderstaand staan de tarieven genoemd, die wij hanteren bij ongecontracteerde zorg.

We rekenen niet de maximale NzA tarieven.
De volgende tarieven (2024) worden het meest gebruikt:

  • Intake (valt onder diagnostiek) 60 minuten: €150,-
    Soms is er een verlengde intake nodig. Daarvoor geldt hetzelfde tarief.
  • Behandeling 60 minuten: €130,-
  • Behandeling 75 minuten: €160,-
  • Behandeling 90 minuten: €190,-