Per 1 januari 2022 is de wijze van declareren van psychologische zorg (ggz) veranderd met de landelijke invoering van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties (lees: losse consulten of overige zorgprestaties).

Consulten (vanaf 2024)

De geplande duur van het consult bepaalt het tarief. Wij volgen het principe “planning = realisatie”: De voor jou in de agenda geplande tijd wordt afgerekend, tenzij hier meer dan 15 minuten van is afgeweken. Zo worden bijvoorbeeld voor intakegesprekken (diagnostiek) in principe 60 minuten gepland en voor vervolgconsulten (behandeling) 60-90 minuten, tenzij anders met jou is afgesproken. Onder consulten worden zowel fysieke afspraken verstaan, als telefonische of digitale contacten (bv. e-mail, beeldbellen).

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,00. Dat betekent dat je de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Daarnaast hanteren zorgverzekeraars afhankelijk van jouw polis (natura- of restitutie polis) verschillende vergoedingen.

Wij hebben vanaf 2024 contracten met de volgende zorgverzekeraars: alles wat valt onder Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, Eucare, DSW, ENO en ASR.

Wij hebben voor 2024 geen contracten met alles wat valt onder ONVZ, CZ en Zorg en Zekerheid (nog in onderhandeling). Als je hier verzekerd bent, dan kan je de nota die je van ons ontvangt, zelf declareren bij je verzekering. Deze krijg je dan gedeeltelijk vergoed. Voordat je start met de behandeling is het belangrijk te informeren wat je zorgverzekeraar vergoedt. Vraag bij je eigen verzekeraar na welke mogelijkheden binnen jouw verzekeringspakket vallen.

Om voor vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig.