Onze werkwijze2022-11-06T21:35:43+01:00

Onze werkwijze

Wij bieden zorg op maat.

De eerste stap in het behandelproces is het intakegesprek, die 60 minuten in beslag neemt, indien nodig volgt er nog een tweede intakegesprek (verlengde intake). Het doel van de intake is het schetsen van een zo compleet mogelijk beeld van jou en de problemen waar je tegenaan loopt.

De uitkomsten van de intake zullen met je worden besproken. In samenspraak wordt er een behandelplan opgesteld. Aansluitend zal de op maat gemaakte behandeling plaatsvinden. Gezamenlijk zullen we toewerken naar het verminderen van je klachten of problemen. Tussentijds en bij afsluiting zal de behandeling worden geëvalueerd.

Het is bij aanvang van de behandeling niet altijd mogelijk om een indicatie te geven over de duur van de behandeling. De behandelmethoden zijn volgens de GGZ richtlijnen.

Klachtenregeling2022-10-23T14:09:13+01:00

Ben je niet geheel tevreden of is er iets voorgevallen, dan gaan wij graag met jou daarover in gesprek. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klachten indienen via de klachtenregeling van het NIP, of via de klachtenregeling van de LvVP.

Kwaliteit2024-05-05T12:20:19+01:00

De kwaliteit wordt gewaarborgd door de her-registratiecriteria in het BIG-register FGZP (Register Federatie Gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten).

Wij zijn aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de VEN (Vereniging EMDR Nederland) en de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

Wij vinden kwaliteitswaarborging erg belangrijk en voldoen dan ook aan de normen van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ.
Klik hier om het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ te bekijken.

Download hier onze kwaliteitsstatuten van onze praktijk:
Kwaliteitsstatuut Luzella Vogel / Kwaliteitsstatuut Meriël van Benthem

Lees recensies over de ervaringen met onze praktijk of laat zelf een reactie achter op:
ZorgkaartNederland

No show/te laat afmelden2022-10-23T14:09:28+01:00

Indien je een afspraak wilt annuleren, is het van belang om dit 24 uur voor de desbetreffende afspraak te doen. Bij annuleringen die niet binnen 24 uur zijn gedaan, wordt je €50,- in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Privacy2022-11-13T20:19:37+01:00

Wij vinden privacy erg belangrijk.

Download hier ons privacy beleid.

Spoedgevallen2022-10-01T15:57:32+01:00

Voor spoedgevallen binnen kantooruren kunt u contact opnemen met de praktijk, buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Tarieven2023-12-13T10:12:29+01:00

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Indien u bent aangesloten bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben, krijgt u de zorg bij ons vergoed, met uitzondering van het eigen risico.

Wij hebben voor 2024 geen contracten met labels, die vallen onder CZ, ONVZ of Zorg en Zekerheid (nog in onderhandeling). In dat geval is er sprake van ongecontracteerde zorg. Onderstaand staan de tarieven genoemd, die wij hanteren bij ongecontracteerde zorg.

We rekenen niet de maximale NzA tarieven.
De volgende tarieven (2024) worden het meest gebruikt:

  • Intake (valt onder diagnostiek) 60 minuten: €150,-
    Soms is er een verlengde intake nodig. Daarvoor geldt hetzelfde tarief.
  • Behandeling 60 minuten: €130,-
  • Behandeling 75 minuten: €160,-
  • Behandeling 90 minuten: €190,-
Vergoedingen2023-12-01T10:23:38+01:00

Per 1 januari 2022 is de wijze van declareren van psychologische zorg (ggz) veranderd met de landelijke invoering van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties (lees: losse consulten of overige zorgprestaties).

Consulten (vanaf 2024)

De geplande duur van het consult bepaalt het tarief. Wij volgen het principe “planning = realisatie”: De voor jou in de agenda geplande tijd wordt afgerekend, tenzij hier meer dan 15 minuten van is afgeweken. Zo worden bijvoorbeeld voor intakegesprekken (diagnostiek) in principe 60 minuten gepland en voor vervolgconsulten (behandeling) 60-90 minuten, tenzij anders met jou is afgesproken. Onder consulten worden zowel fysieke afspraken verstaan, als telefonische of digitale contacten (bv. e-mail, beeldbellen).

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,00. Dat betekent dat je de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Daarnaast hanteren zorgverzekeraars afhankelijk van jouw polis (natura- of restitutie polis) verschillende vergoedingen.

Wij hebben vanaf 2024 contracten met de volgende zorgverzekeraars: alles wat valt onder Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, Eucare, DSW, ENO en ASR.

Wij hebben voor 2024 geen contracten met alles wat valt onder ONVZ, CZ en Zorg en Zekerheid (nog in onderhandeling). Als je hier verzekerd bent, dan kan je de nota die je van ons ontvangt, zelf declareren bij je verzekering. Deze krijg je dan gedeeltelijk vergoed. Voordat je start met de behandeling is het belangrijk te informeren wat je zorgverzekeraar vergoedt. Vraag bij je eigen verzekeraar na welke mogelijkheden binnen jouw verzekeringspakket vallen.

Om voor vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Ga naar de bovenkant