Verwijzers

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van psychotrauma (gerelateerde) problematiek. Wij behandelen (jong) volwassenen van 18 jaar en ouder.

Contra-indicatie
• Ernstige persoonlijkheidsproblematiek, waarbij opname en crisis aan de orde is
• Psychotische stoornissen
• Verslaving
• Acute crisissituaties
• Suïcide gevaar

Consultatie
Voor consultatie kunt u contact opnemen via 06-53672028 of via info@praktijknadora.nl.
Uitsluitend met toestemming van de cliënt wordt u schriftelijk geïnformeerd over de behandeling.

Verwijs naar ons via ZorgDomein